Stomatološka protetika

Vaš osmeh je naša specijalnost.

Stomatološka protetika kao kraljica stomatologije ima važnu ulogu u rehabilitaciji usne duplje. Da bi Vašem osmehu vratili samopouzdanje i lepotu, koristimo svo znanje i iskustvo koje smo godinama sticali , savremene metode i najsavremenije aparate i materjale kako u ordinaciji tako i u laboratoriji.

Za protetsku rehabilitaciju organa za žvakanje koristimo:

  • Bezmetalnu keramiku za krune i mostove,
  • Metalkeramiku za krune i mostove ( sa najsavremenijim neplemenitim legurama metala bez Ni i Be i plemenitim legurama zlata i platine )
  • Kombinovane nadoknade keramike i skeletiranih proteza, koristeći kao njihovu vezu sve vrste atečmena,
  • Totalne proteze ( Akrilatne,Bre kristal,Vertex implakril, Biologične ),
  • Valplast proteze,
  • Sve vrste klasičnih nadoknada zuba,
  • Keramičke fasete ( Veneer ),
  • Kompozitne fasete ( Veneer ),
  • Keramičke inleje i onleje,
  • Izradu svih vrsta protetskih nadoknada na implantima.

Sve ovo, naravno, ne bi mogli da izvedemo sami da pored nas u timu nisu majstori tehnike koji pripremaju vaš osmeh u zubnoj laboratoriji. Mi saradjujemo veoma blisko sa našim tehničarima koji rade u Kruševcu, Beogradu, Kraljevu, Jagodini.

Sve naše tehničare smo veoma pažljivo izabrali i njihov identitet je veoma čuvana tajna, ali ukoliko nas odaberete upoznaćete ih vrlo dobro.
Oni rade samo sa nekoliko odabranih stomatologa čiji se standardi nege i pažnje do detalja, dopunjuju sa njihovim utrošenim vremenom i umećem u laboratoriji. Naši tehničari su u samom vrhu svojih oblasti i koriste samo najbolje materjale koji danas postoje. Ponekad se najfinije legure zlata, platine ili legure titanijuma mogu naći u Vašoj nadoknadi.