Oralna hirurgija

Obezbeđujemo preciznu dijagnostiku i preoperativno planiranje svake intervencije, a kada je potrebno i konsultacije sa ostalim medicinskim specijalistima sa kojima sarađujemo.Koristimo najnovije tehnologije koje su se dokazale i pokazale u praksi, i redovno usavršavamo svoja znanja i umeća iz oralne i maksilofacijalne hirurgije.Vodimo brigu o pacijentima u potpunosti,dajemo obaveštenja i uputstva, kako usmena tako i pismena, posle svake oralno hiruške intervencije i ništa ne prepuštamo slučaju.

Kod nas možete dobiti sledeće standardne usluge :

  • Vađenje zuba
  • Odstranjivanje impaktiranih zuba
  • Resekcija korenova zuba
  • Gingivektomija i odstranjivanje bolesnih desni
  • Odstranjivanje tumora i cista
  • Preprotetske korekcije
  • Intervencije preortodontskog lečenja

Vađenje zuba, posle plombiranja je najčešća stomatološka intervencija. Zub se vadi kada su kruna i koren toliko razoreni da ih nije moguće plombiranjem ili krunicom nadoknaditi. Mnoga druga stanja kao što su bol,otok i klaćenje nisu apsolutni razlog za vađenje zuba jer savremena stomatologija može da zbrine mnoge, do juče, nerešive situacije. Zub se vadi pogodnim sterilnim instrumentima tako što se, prethodno, ubrizga lokalni anestetik koji će omogućiti potpunu bezbolnost u toku vađenja. U gornjoj vilici anestezija traje 30-45 minuta, a u donjoj oko 2 sata.

Teško se, sa sigurnošću, može proceniti način vađenja zuba kao i potrebno vreme. Najčešće se zub vadi uobičajenim postupkom, polugama i kleštima, međutim, u određenom procentu primenjuje se, takozvano, komplikovano vađenje zuba, kao i hiruško vađenje zuba. Budući da način vađenja zuba ne zavisi od veštine doktora stomatologije već od drugih činilaca kao što su očuvanost krune zuba, oblik, veličina i broj korena, debljina kosti i dr. , pacijenti moraju biti upoznati sa razlikama jer od njih zavise preporuke za ponašanje posle intervencije kao i cena usluge.

KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA

Kada se, u toku vađenja zuba, prelomi kruna ili je ona već bila slomljena ili razorena karijesom, pored pomenutih instrumenata, primenjuje se i “bušilica” sa svrdlima. Najčešće je potrebno razdvojiti korene kod dvokorenih odnosno trokorenih zuba ili ukloniti manji deo kosti čime se pravi mesto za primenu pogodnih instrumenata. Nije neuobičajeno da se , u toku ovakvog postupka, koren još po koji put zalomi. Zahvat traje znatno duže od običnog vađenja zuba i, takođe, je bezbolan.

HIRUŠKO VAĐENJE KORENA ZUBA

Ukoliko prethodnim postupkom nije moguće izvaditi koren ili je prethodno, doktor procenio da se on nalazi duboko u vilici odnosno na manje dostupnom mestu, koren se vadi operativno. Šta to znači? Skalpelom se napravi rez kroz sluzokožu u blizini korena i svrdlom ukloni deo kosti s ciljem da bi se odgovarajućim instrumentom pristupilo korenu. Po njegovom vađenju, okolna kost se poravna svrdlom i rana ušije koncem. Takozvani resorptivni konci se ostavljaju da ih sam organizam istopi, a svila i najlon se uklanjaju posle 5-7 dana. Posle operacije, pacijent dobija pisano uputstvo i savete o ponašanju, ishrani, pranju zuba … za narednih nekoliko dana.

ZATVARANJE “ OTVORENOG SINUSA”

U manjem procentu, posle vađenja zuba iz gornje vilice ( od očnjaka do umnjaka, najčešće prvog i drugog kutnjaka ) moguće je, bez ikakve greške doktora, “otvaranje sinusa “, odnosno stvaranje komunikacije između usne duplje i viličnog sinusa koji se, prirodno, nalazi iznad pomenutih zuba. Na osnovu rendgenskog snimka, nije moguće sa, sigurnošću, predvideti otvaranje sinusa. Po vađenju pomenutih zuba, doktor obavezno izvši probu “test duvanja na nos pri otvorenim ustima” s ciljem da isključi ovu mogućnost. Ukoliko je test pozitivan, odnosno vazduh prolazi kroz ranu izvađenog zuba pri duvanju kroz nos, doktor obaveštava pacijenta i sugeriše intervenciju. U slučaju da se radi o komunikaciji malog prečnika, ona se može zatvoriti relativno jednostavnim postupkom bez operacije. U suprotnom, pristupa se hiruškom zahvatu koji podrazumeva takozvanu “plastiku sinusa” odnosno prekrivanje rane izvađenog zuba okolnom sluzokožom.