Ortodoncija

Iz oblasti Ortodoncije pružamo usluge vrhunskog kvaliteta u lečenju nepravilnosti i anomalija razvitka vilica i zuba ,koristimo pokretne i fiksne ortodontske aparate poslednjih generacija i najsavremenije metodologije za njihovu primenu (Damon system samoligirajućih bravica), kako kod dece tako i kod odraslih.

Ortodontskim lečenjem nepravilnosti vilica i zuba uspostavljamo harmonične odnose organa za žvakanje i time preventivno delujemo u sprečavanju pojave karijesa i parodontopatije, omogućavamo izvodjenje pravilne funkcije žvakanja, uspostavljamo individualne estetske kvalitete lica pacijenta i doprinosimo pravilnom psihofizičkom razvitku ličnosti pacijenta.

Kod pacijenata koji žele potpunu diskreciju nošenjem fiksne proteze koristimo specijalne “nevidljive “ bravice i lukove od keramike ili safir stakla.

Usluge:

  • Preventivna ortodoncija
  • Korekcija nepravilnosti zuba
  • Ortodoncija kod odraslih

ORTODONTSKI APARATI

Ortodontskim aparatima, MOBILNIM ili FIKSNIM danas se postižu zavidni rezultati. Izbor i vrsta aparata (MOBILAN ili FIKSAN), zavisi od dijagnoze, životne dobi u kojoj se želi sprovesti terapija i materijalne mogućnosti pacijenta. Mobilni aparati se danas izrađuju po meri mladih pa ih imamo u svim bojama, kao i prozirne, šarene pa čak i sa zvezdicama. Nošenje ovakvih aparata pričinjava zadovoljstvo deci i motiviše ih da se pridržavaju propisane terapije čime je ona uspešnija i kraća. U svakom slučaju ranom prevencijom i terapijom pomoći ćemo bržem i uspešnijem ispravljanju nepravilnosti zuba i vilica. Osnovna karakteristika svih mobilnih ili pokretnih ortodontskih aparata je da se vade iz usta radi čišćenja i održavanja oralne higijene. Možemo ih podeliti u dve velike grupe:

  • aktivni, pločasti ortodontski aparati
  • pasivni, funkcionalni ortodontski aparati

PLOČASTI ORTODONTSKI APARATI se pričvršćuju pomoću žičanih kukica za zube i tako stabilno stoje u ustima, a sadrže aktivne elemente pomoću kojih deluju. One koriste mehaničku silu za svoje dejstvo. Odvojeno se izrađuju za gornju i za donju vilicu. Ovi aparati se izrađuju u zubnotehničkoj laboratoriji na osnovu otiska koji prethodno uzme stomatolog u ordinaciji. Nisu naročito neprijatni za nošenje, pacijenti se vrlo brzo na njih navikavaju, i već nakon nekoliko dana neometano funkcionišu.

Ono što je jako bitno u terapiji pokretnim ortodontskim aparatima je da dužina njihovog nošenja u toku dana mora biti minimum 4sata da bi terapija imala željeni efekat. Zato se preporučuje nošenje u toku spavanja i još nekoliko sati dnevnog nošenja.

Sa njom se ne sme jesti, niti se baviti nekom fizičkom aktivnošću. Takođe se ne preporučuje nošenje u školi i na treninzima, jer može doći do povrede,loma proteze,itd.. Sa njom se može piti, pričati, učiti, spavati…

Pacijent najčešće dobija “ključić” pomoću kojeg “okreće šraf” na onoliko dana i onoliko puta koliko mu stomatolog kaže. Na taj način se vrše neka pomeranja i “ispravljanja” zuba. Druga, pak, pomeranja se dešavaju zahvaljujući tome što stomatolog na kontrolama aktivira pojedine opruge.Ponekad je u cilju rešavanja ortodontskog problema, kod jednog deteta potrebno uraditi više proteza u nizu.

FUNKCIONALNI ORTODONTSKI APARATI imaju osnovnu karakteristiku da u svojoj konstrukciji nemaju nikakav izvor sile, već oni svojim prisustvom u usnoj duplji menjaju tonus i aktivnost mišića regije usta stvarajući u njima silu koja se prenosi na koštane, zubne i mišićne strukture, te tako dolazi do promena. Ne stoje stabilno u ustima i mogu se izrađivati izjedna za obe vilice ili, pak, pojedinačno, ali se u tom slučaju uvek nose zajedno. Ovi aparati se takođe izrađuju u zubnotehničkoj laboratoriji na osnovu otisaka i konstrukcionog zagrizaja koje prethodno uzima stomatolog. Takođe ih treba nositi u toku dana duže nego biti bez njih.Idealno vreme za primenu ovih aparata je pred početak pubertetskog ubrzanja rasta, sto bi bilo okvirno 10-12 godina za devojčice i 11-13 godina za dečake, mada se taj period odredjuje posebno za svakog pacijenta. Stoga je jako bitno da stomatolog na vreme i detaljnim analizama ustanovi da li je neophodna terapija ovim aparatima kako bi ga dete nosilo u ovom razvojnom periodu. Nakon tog perioda, rezultati nisu tako efikasni i trajni. Podrazumeva se i da saradnja deteta bude odlična u ovom kratkom, ali plodonosnom razdoblju života.

FIKSNI ORTODONTSKI APARATI imaju osnovnu karakteristiku da ih stomatolog postavlja i da se do kraja terapije ne mogu ukloniti. Svaki fiksni ortodontski aparat se sastoji od bravica , koje se postavljaju sa prednje ili zadnje strane zuba, i od luka, koji povezan sa bravicama, u stvari čini da svi njegovi elementi deluju kao celina. Tokom terapije, ortodont menja lukove, a pomoću drugih elemenata ih pomera na odgovarajuće mesto.Indikacije za primenu fiksnih ortodontskih aparata su svi oni slučajevi gde je neophodno sve ili neke zube postavitiu što skladniji niz. Naročito su pogodni u slučajevima koji uključuju i vađenje zuba, jer mogu zatvoriti taj prostor, ali takođe postoje novi superiorniji sistemi koji ne zahtevaju vađenje zuba. Nije svako pogodan pacijent za terapiju ove vrste. Osnovni preduslov je da potporni aparat zuba bude očuvan, kako bi podneo sile u toku terapije, a da ne dođe do oštećenja. Zubi treba da su zdravi I potpuno očišćeni od karijesa i plombirani. Oralna higijena mora biti savršena! Ovi kriterijumi su još strožiji,a indikacije jos suženije za estetske fiksne aparate. Idealno vreme za terapiju fiksnim aparatima je nakon nicanja i drugih kutnjaka, što je okvirno uzrast od 13 godina. Međutim, ako su prethodni uslovi ispunjeni, fiksni aparat se može nositi i u četvrtoj i petoj deceniji života.

Fiksni ortodontski aparati se izrađuju od različitih materijala. Mogu biti izrađeni od legure nikla i titanijuma (tzv.metalne). Oni imaju mehanička svojstva dovedena do perfekcije, efekat i pouzdanost su na najvišem nivou i ortodonti najviše vole da rade sa njima. Jedina mana im je loš estetski efekat.Fiksni aparati mogu biti izrađeni i od nekih estetskih materijala kao što su akrilat, plastika, keramika, polikristal aluminijum oksida, polikarbonat sa fiberglasom… Ovi aparati uglavnom imaju dobar estetski efekat, ali su im neka mehanička i retenciona svojstva u senci, tako da neretko pucaju, okrnje se i loše se odvajaju od zuba. Zato se izbegavaju u svim onim slučajevima gde je neophodna primena jačih sila za veća pomeranja zuba. Potpuno su kontraindikovani kod nemarnih pacijenata sa lošom oralnom higijenom.Pacijenti sa fiksnim ortodontskim aparatima treba da se pridržavaju nekih osnovnih saveta kako bi terapija tekla bez zastoja i bila efikasna u što kraćem mogućem roku. Naime, pacijenti moraju da održavaju perfektnu oralnu higijenu, što podrazumeva pranje zuba posle svakog obroka.U čišćenju zuba, pored običnih četkica, preporučuju se i interdetalna četkica i konac, kao i povremeno korišćenje nekih rastvora za ispiranje usta. Ishrana je takođe specifična. Treba izbegavati odgrizanje hrane kao i hranu koja sadrži čvrste delove (koštice, lešnike, bademe…). Zabranjene su žvake, karamele, lepljive bombone, lizalice…Fiksni ortodontski aparat postavlja stomatolog u ordinaciji, lepeći bravice na zube. Pacijenti se u roku od desetak dana potpuno navikavaju na prisustvo aparata u ustima.Nakon završetka terapije ovim aparatima sledi poslednja, ali jako bitna faza: retencija, tj. održavanje postignutih rezultata. U ovoj fazi pacijent nosi neki od retencionih aparata (proteza, folija, fiksni retainer..) kako bi se stabilizovali rezultati dobijeni u prethodnoj, aktivnoj fazi lečenja. Ova faza najčešće traje onoliko dugo koliko je trajala i terapija fiksnim aparatom, s tim što se vremenom postepeno skraćuje nošenje retencionog aparata.